A beautiful (X) Mess (market)

(For Dutch scroll down )

It is cold outside, It is snowing constantly. The first tasteless X mass hits are hitting the ether and glitter and glamour seems to be everywhere. All ingredients for Christmas are here. What used to be a heathen fest to lighten up the deepest dark days mid winter became a highly spiritual festivity to celebrate the birth of Christ and to promote peace is partially backslided to a grande feast of  kitsch and consume. So, having said that, Artwearness is part of a ‘tasteful’ and modest but  cosy market. The Market @ the Cele kwartier (design, art, specialities and activities) is part of the greater x-mass & food market downtown Zwolle . T- shirts in winter time seems not the most practical item to sell, but we sell more. We  sell you a deep thought, a hint of irony, a splash of philosophy and a deep sense of  common sense. ( ;

Come and share this loving feeling with us @ Kerst In Zwolle ///the Celekwartier/ Papenstraat,  Market in Zwolle. 17-12-17 > 13.00u tot 17u

And because Christmas is all about awareness too; our shirts are made of slave free and sustainable cotton and we choose not to have a stock (other than the shirts on the market stand before you  and @ warehouse Blauwdruck) to keep a small as possible footprint. Merchandise with  consciousness. For this special X mass we have our own special X mess design. Check it out! That is the christmas spirit!

(check the flyer below)

Het is koud buiten, het sneeuwt constant. De eerste zouteloze kerstliedjes bestormen de hitlijsten. en overal lijkt het te glitteren en glammen. Alle ingrediënten voor Kerstmis zijn hier. Wat ooit een heidens feest van het licht was om de donkere dagen te verdrijven werd een hoog spirituele festiviteit om Christus te vieren  en om het belang van vrede te bezingen is deels wat afgegleden naar een groots en meeslepend feest van kitch en consumeren. Dat gezegd hebbende Artwearness maakt dit jaar deel uit van een bescheiden maar gezellige kerst en food markt (design, kunst, specialiteiten &activiteiten). De markt in het Cele kwartier /Papenstraat maakt deel uit van de  grotere Kerst in Zwolle markt. T- shirts in de winter is misschien niet het meest praktische item om te verkopen maar we verkopen meer; we verkopen diepe gedachtes, vleugjes ironie, een snufje filosofie en ene diep gevoel van gezond verstand. ( ;

Kom en deel dat mooie gevoel met ons @ het Celekwartier/papenstraat, markt, Zwolle. 17-12-17 > 13.00u tot 17u

En omdat kerstmis ook over awareness gaat; onze shirts zijn gemaakt van slaaf vrije en duurzame katoen en we hebben er voor gekozen om geen voorraad te hebben (anders dan hier op de markt en bij Blauwdruck) om een zo klein mogelijke ecologische footprint achter te laten. Koopwaar met bewustzijn. Voor de kerstdagen hebben we ook een speciaal X mess ontwerp! dat is de kerst spirit!

 

See you @ the Green Market?

Artwearness @ Groene Markt, Thursday June 15. Our first market experience! See you there @ Kloostertuin, Dominicanenklooster, Zwolle?

Artwearness @Groene Markt, donderdag 15 juni. Onze eerste markt experience! Zien we jullie daar @ de kloostertuin van het Dominicanenklooster, Zwolle?

Seeya@thegreenmarket