Privacy Policy

Artwearness, gevestigd aan Koestraat 10, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://artwearness.com/ Koestraat 10, Zwolle +31 620661723

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Artwearness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artwearness.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Artwearness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Deze doelen vallen onder de volgende grondslagen:

– Toestemming

– Overeenkomt

– Gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming.

Artwearness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artwearness) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Artwearness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie)

 

persoonsgegevens               > 2 jaar > Zijn gekoppeld aan het account
Personalia                             > 2 jaar > Zijn gekoppeld aan het account

Adres                                      > 1 jaar > Voor verzending    (en eventuele nieuwe aankopen van de klant)
Enzovoort                             > 2 jaar > Zijn gekoppeld aan het account

 

Alle gegevens zijn gekoppeld aan het account dat wordt aangemaakt op Artwearness.com Als een account 2 jaar inactief is geweest zal deze samen met alle bijbehorende gegeven worden verwijderd. De adresgegevens zijn hierbij een uitzondering en worden al na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Artwearness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Artwearness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Artwearness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@artwearness.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Artwearness zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Artwearness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Artwearness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artwearness.com

Notice: Above privacy policy is the updated version according to the  new AVG law. (For now only available in dutch)

 

SAFE AND SECURE SHOPPING

Artwearness knows that you care how information about you is used and shared, and we appreciate your trust that we will do so carefully and sensibly. This notice describes our privacy policy. By visiting Artwearness, you are accepting the practices described in this Privacy Policy.

WHAT PERSONAL INFORMATION DOES ARTWEARNESS GATHER ABOUT CUSTOMERS?

 • Information That You Provide: We receive and store any information that a customer enters on our website or gives us in any way. This information is used to enhance your experience on our website, to respond to your requests, to customize your shopping experience and to communicate with you.
 • Automatic Information: Some information is received and stored automatically whenever you interact with us. “Cookies” are one example of this type of information. In internet terms, a “cookie” is a text file that websites send to visiting computers/devices to identify the visiting computer/device. We also may use third-party website analytics tools. These tools collect information about visitor traffic on our website and mobile applications.
 • Information from Other Sources: We might also receive information about you from other sources and add it to our account information. All information gathered is for the sole purpose of personalizing and improving your user experience.

HOW DOES ARTWEARNESS USE YOUR CONTACT INFORMATION?

We use your contact information for the following purposes only:

 • Register you as a user on our website;
 • Manage and/or maintain your user account and wish list on our website;
 • Process and deliver purchases, returns, backorders etc;
 • Communicate with you and provide customer support;
 • Let you know about products, promotions and events that might be of special interest to you;

If for some reason you would prefer not to receive emails from Artwearness simply email a request to Info@artwearness.com with the word “UNSUBSCRIBE” in the subject line. Please note that any requests to remove or update your contact information may take seven to ten working days to take effect.

HOW DOES ARTWEARNESS USE YOUR OTHER CUSTOMER INFORMATION?

 • Customize our services and product offerings to suit your needs and interests;
 • Record purchases that you have made on our website;
 • Let you communicate with us through social networks and other media;
 • Allow you to post comments on our website, on social networks and other media;
 • Protect you against fraud and unauthorized transactions, including identifying potential unauthorized users and/or hackers;
 • Enforce our Terms of Use;
 • Comply with applicable legal requirements, industry standards and our policies.

DOES ARTWEARNESS SHARE CUSTOMER INFORMATION?

Your privacy is always respected when you shop with Artwearness . From time to time we might establish business relationships with other persons or entities whom we believe trustworthy and whom we have asked to confirm that their privacy policies are consistent with ours. Your customer information is sometimes shared with such carefully selected partners in order to enhance your shopping experience. We also sometimes allow third-party companies to collect certain anonymous information (e.g. mouse clicks, mouse movements, scroll behavior and/or keystroke activity) during your visits in order to further enhance your shopping experience.

HOW SECURE IS MY CUSTOMER INFORMATION?

All transactions submitted to us are encrypted with SSL software which encrypts information you input to protect it from interception by outside parties. Artweaness is committed to maintaining the highest levels of security and protection against fraud. We stay up-to-date with the latest in security technologies to ensure that your credit card information, contact information and shipping/billing information are confidential and safe. Unfortunately, however, no data transmission over the internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we strive to protect your contact information, to the extent permitted by law, we do not guarantee or warrant the security of any information you transmit to or from our websites, you do so at your own risk.CONDITIONS OF USE, NOTICES, AND REVISIONS

If you choose to visit Artwearness, your visit and any dispute over privacy is subject to this Policy and our Terms of Use. If you have any concern about privacy at Artwearness please contact us at info@artwearness.com with a description of your concern, and we will try to resolve it. Our Privacy Policy and the Terms of Use for Artwearness are subject to change without notice. Such changes will go into effect on the date that the notice is posted, will apply to all current and past users of our website and will replace any prior policies that are inconsistent. Your continued use of our website or other services constitutes your acceptance of the practices described in the revised Privacy Policy and Terms of Use.